adwokat Słubice

  Koszt porady prawnej wynosi od 50 do 200 zł (do ceny dolicza się 23 % podatek VAT), zależnie od czasu trwania porady i stopnia jej skomplikowania. Koszty reprezentacji Klienta przed Sądem określane są indywidualnie, w oparciu o nakład pracy adwokata i stopień skomplikowania sprawy. Przy ustalaniu wynagrodzenia w sprawach cywilnych Kancelaria stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie i ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1348 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z § 6 rozporządzenia stawki minimalne w sprawach cywilnych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy: 1) do 500 zł – 60 zł; 2) powyżej 500 zł do 1 500 zł – 180 zł; 3) powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 600 zł; 4) powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 200 zł; 5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2 400 zł; 6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3 600 zł; 7) powyżej 200 000 zł – 7 200 zł. Do każdej stawki doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Wynagrodzenie adwokackie zostaje każdorazowo uzgodnione z Klientem przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy. Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT i wystawia faktury za prowadzenie spraw.

ul. 1 Maja 6 lok. 8 69-100 Słubice
tel. 95 78 100 48 faks 95 749 81 27 kom. 668 118 595